Absències
 

 
Alumnat
MATRÍCULA PROVES DE CERTIFICACIÓ
 

 

  
Informació proves de Certificació: Convocatòria  2018 

 

 
 
DARRERA HORA

Exàmens convocatòria extraordinària dels primers cursos

Informació només per als primers cursos d'A2, B1 i B2, no per a cursos conduents a Certificació.
KARTOFFELSALATZUBEREITUNG
INFORMACIÓ GENERAL EOI
moodle EOI ALZIRA
 

 

 
THAT'S ENGLISH
 

 
Destacats
 

DOCV

Conselleria

sere

 Guia de centres