_Español _Valencià

Está en:

Mestre a casa / Inicio
Proyectos
 

 
 

 
 

 
Recurso del día

XIQUIVIAL

Este paquet d'activitats interactives JClic va encaminat al desenrotllament de l'educació viària que impartim en l'escola a través de les diferents àrees del currículum. Creiem important atendre des de l’Educació Infantil este aspecte. Per això, ha sorgit esta proposta didàctica interactiva i lúdica. Mitjançant este paquet d’activitats els nostres alumnes coneixeran la importància de certes normes, codis i senyals que ens rodegen constantment en el nostre entorn pròxim, amb l’ús de les TIC. Xiquivial va dirigit a alumnes del segon cicle d’Educació Infantil, concretament del segon i tercer nivell (4-6 anys). Amb Xiquivial, el nostre objectiu fonamental és crear uns hàbits i conductes bàsiques relacionades amb l’educació viària per a evitar, en la mesura que siga possible, les conductes perilloses que poden trobar els xiquets i xiquetes en el seu entorn més immediat: amb vehicles, carrers, carreteres, etc. En aquest joc multimèdia apareixen diferents tipus d'activitats: memòria, puzle, associació, identificació, formes geomètriques, discriminació de sons, lectura, etc. Amb totes elles, pretenem ajudar als nostres alumnes a desenrotllar competències bàsiques relacionades amb l'Educació Infantil.
Entra en la Comunidad
 

 
 

 
 

 
 

 

EXPERIENCIAS TIC

Aplicaciones Clic y Flash en Primaria. Curso 2008/09. Parte 1

Reforzar la comprensión de los contenidos trabajados en el aula en las áreas de Matemáticas y Conocimiento del medio de Segundo Ciclo de Primaria, mediante una serie de actividades Clic y Flash que el alumnado deberá resolver en el aula de informática haciendo uso de las herramientas que proporciona el escritorio de Lliurex, a la vez que se familiarizan con el entorno del sistema operativo Linux.
Destacados
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Te interesa
 

 
 

 
 

 

Promoción
 

 
 

 
 

 
Enlaces