Proyectos
 

 
 

 
 

 
Recurso del día

ESCOLA D'ASTRONAUTES

El present projecte és un paquet multimèdia en valencià dirigit principalment a l’alumnat d'Educació Infantil de 4 i 5 anys. S’ha dissenyat per ser aplicat mitjançant la Pissarra Digital Interactiva. Inclou jocs per a l'alumnat i una secció d'orientacions didàctiques per al professorat. L'objectiu principal d'este material és ajudar a desenvolupar en l'alumnat la comprensió i manipulació del número, ja que a causa de la seua complexitat, necessita una intervenció i planificació adequada per part dels docents. Pretenem amb els jocs plantejats contribuir a que els xiquets/es “comprenguen” i dominen tots aquells aspectes que conformen la noció de número. Per a aconseguir-ho hem buscat d'una banda, que siga el més motivadora possible (d‘ ací l‘ elecció d'un tema que els resulta motivador com els astronautes, els planetes, les estreles…), i d'un altre, que en la utilització del número vegen el seu aspecte més pràctic, pròxim i contextualitzat, perquè a partir d'eixos jocs que s'han realitzat podran utilitzar el número en situacions quotidianes.
Entra en la Comunidad
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

EXPERIENCIAS TIC

Aplicaciones Clic y Flash en Primaria. Curso 2008/09. Parte 1

Reforzar la comprensión de los contenidos trabajados en el aula en las áreas de Matemáticas y Conocimiento del medio de Segundo Ciclo de Primaria, mediante una serie de actividades Clic y Flash que el alumnado deberá resolver en el aula de informática haciendo uso de las herramientas que proporciona el escritorio de Lliurex, a la vez que se familiarizan con el entorno del sistema operativo Linux.
Destacados
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Te interesa
 

 
 

 

Promoción
 

 
 

 
 

 
Enlaces